Nyt fra bestyrelsen

 

Holbæk Amts Garderforening

af 24. marts 1911

 

 

Bestyrelsen udsender én gang årligt "Gardersablen", som beskriver årets arrangementer i foreningen. Herudover vil vi løbende orientere om foreningens aktiviteter og mærkedage i Garderbladet.

 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen bruge denne side til at orientere om emner, som enten grundet omfang eller kort varsel ikke fuldt ud kan beskrives i Garderbladet.

 

Følg desuden med i foreningens aktiviteter på foreningens Facebook Gruppe. Du kommer nemt til den ved at klikke på nedenstående link.