Historie


Holbæk Amts Garderforening

af  24. marts 1911
Historien

Syv gamle gardere med bopæl rundt om i det gamle Holbæk Amt enedes om, at indkalde til et møde den 24. marts 1911 på Hotel Postgården i Holbæk. Formålet var at stifte en garderforening.

Af de fremmødte 40 gamle gardere meldte 36 sig med det samme ind i Holbæk Amts Garderforening. Ældste medlem var fra årgang 1870 og yngste medlem fra årgang 1904. Første formand blev en af initiativtagerne greve Aage Brockenhuus-Schack, der var formand i tre år indtil 1914.

Samme år blev han vicepræsident i Præsidiet, hvor han sad indtil 1922.


Læs mere om foreningens historie her.